MediaLike

Med MediaLike från Net Media Systems MD AB gör du enkelt - med endast två klick - spontana och snabba donationer av små belopp till bloggare och artikelförfattare som uppskattning för ett bra arbete. Donationer kan ges till alla som har den gröna Donationsknappen eller en Donationslänk från MediaLike på sin hemsida eller artikelsida. Du behöver inte använda mobilt BankID för att donera utan du gör det direkt i din webbläsare.
Knappen eller länken är vanligen placerad direkt efter artikeln så läsaren snabbt kan avgöra om den var värd en "mikro"-donation. Även så små donationer som 1 kr kan göras lika effektivt som större. Se knappen som en gilla-knapp med belöningsfunktion (Gilla på riktigt!). T.ex. ger 100 donationer på 1 kr mottagaren lika mycket som 1 donation på 100 kr.

Det finns 4 typer av länkar och knappar, vilka alla har samma enkla donationsfunktion.

  1. Den enklaste är en ren länk (https://medialike.se/donera/.......) som visas i klartext. Den kan användas av mottagare överallt på webbsidor där man kan lägga in externa länkar.
  2. Den andra typen är att man associerat en godtycklig text till länken. Den kan användas på nästan alla webbsidor där man kan koppla en länk till ett textavsnitt.
  3. Den tredje typen är en grön knapp som är en statisk bild associerad med samma länk som i fallen 1 och 2. Den kan användas på de flesta hemsidor och t.ex. i alla versioner av WordPress.
  4. Den fjärde typen är en mer avancerad grön knapp i olika storlekar med möjlighet att redan i knappen välja ett av tre föreslagna donationsbelopp. Den ger också alltid komplett information om vilken artikel som belönats av donatorn oavsett vilken webbläsare som donatorn använt. Den förutsätter emellertid att artikelsidan tillåter användning av JavaScript (js), vilket t.ex. inte alla versioner av WordPress gör.

Vi rekommenderar att mottagare använder knapp d.v.s. typ 3 eller helst typ 4.


Så här gör du som donator

Klicka bara på en länk (Se nr 1 ovan), donationstext (Nr 2 ovan t.ex. Donera 1 kr med MediaLike) eller grön donationsknapp (Nr 3 0ch 4 ovan), som mottagaren av donationer placerat på sin hemsida och/eller på varje artikelsida. Om knappen visar flera alternativa belopp, klicka då på ett av dem. Exempel på olika utföranden finns nedan. Texterna kan variera eftersom de bestäms av mottagaren liksom beloppen.

Om man är en redan etablerad donator (Medlem i MediaLike) med ett donationskonto hos MediaLike och inloggad så kommer man till en Bekräftasida som visar donatorns användarnamn, behållning på donationskontot och länken till den artikel man vill belöna, samt en grön, rektangulär bekräftaknapp med det belopp man klickade på i donationsknappen eller som länken motsvarar. Klicka då på bekräftaknappen och donationen genomförs och man kommer tillbaka till artikeln via en "Tack"-sida som visas en kort stund. Om man vill ändra donationsbeloppet innan man genomför donationen, så finns den möjligheten på Bekräftasidan med hjälp av de gula "plus"-knapparna och "C"-knappen. Om du ångrar dig kan du klicka på länken "Återgå till artikelsidan utan att donera" eller krysset uppe till höger i det mörka fältet eller om de inte visas (vissa webbläsare) genom att backa webbläsaren.

Om man inte är inloggad (t.ex. om man har en ny enhet eller webbläsare från vilken man aldrig donerat tidigare eller loggat ut från MediaLike) eller inte ens är registrerad i MediaLike (förstagångsanvändare) så kommer man till Inloggningssidan, när man klickar på en länk eller knapp. I det läget vet vi ännu inte vem donatorn är utan du måste tala om det för MediaLike genomatt registrera dig och/eller logga in om du redan har registrerat dig.

Inloggningssidan väljer man att logga in, om man redan har ett donationskonto (d.v.s. är medlem i MediaLike), och efter inloggningen kommer man åter till Bekräftasidan, där man kan bekräfta sin donation på samma sätt som beskrivs ovan.

Om det är första gången någonsin som man klickar på Donationsknappen eller länken till MediaLike och man vill bli donator så måste man registrera sig i donationssystemet (Bli medlem i MediaLike) och betala in pengar till sitt donationskonto. Det gör man från Inloggningssidan genom att klicka på länken "registrera dig om du är ny donator", som leder till Registreringssidan.

Följ instruktionerna och registrera dig. Du måste ange ett användarnamn, som kan vara en anonym signatur, och en existerande e-postadress som går till dig själv samt ett tillräckligt starkt lösenord (minst 8 tecken). Ditt användarnamn och din e-postadress måste vara unika i MediaLike då de används för att identifiera dig som donator. Om de inte är unika, kommer du att få ett felmeddelande och du måste välja annat användarnamn eller e-postadress. Vi måste sedan verifiera att din e-postadress fungerar och att du äger den (För att undvika spam och missbruk av tjänsten), så när du klickar på knappen "Registrera" så får du inom några sekunder ett mejl från MediaLike till den adressen. I det mejlet finns en länk som du måste klicka på inom 1 timme för att bli registrerad. Annars raderas ditt registreringsförsök automatiskt. Om du inte hittar mejlet i din inkorg bör du kontrollera att det inte hamnat bland skräpposten.
Länken i mejlet leder till Inloggningssidan. Där loggar du in med det användarnamn och det lösenord du angav vid registreringen och klickar på "Logga in". Då kommer du till din profilsida "MinSida" där du ser din kontobehållning (Ska vara 0 i detta läge) och en transaktionslista som är tom. Fyll på ditt konto genom att klicka på "Fyll på" som för dig till Betalsidan där du kan fylla på ditt donationskonto via Swish eller bankgiro. Minsta möjliga belopp är 100 kronor men sätt gärna in mer så behöver du inte fylla på så ofta.

Från Betalsidan kan du gå tillbaka till Profilsidan genom att klicka på länken "Tillbaka till MinSida", där du kan se att behållningen har ökat med beloppet du satte in. Om du inte vill kontrollera behållningen nu, så kan du gå tillbaka direkt till artikeln genom att klicka på krysset uppe till höger på den mörka bakgrunden eller stänga fliken om krysset inte visas. I det här läget - registrering/inloggning - som du bara behöver göra en gång i livet, har du ännu inte gjort någon donation utan bara förberett MediaLike så att alla efterföljande donationer kan utföras med bara två klick.

Nu är du alltså registrerad i MediaLike, har en behållning på ditt donationskonto, och din enhet (dator, läsplatta eller mobil) är kopplad till donationssystemet för "tvåklicksdonationer" från den enheten. Mottagarna av dina donationer får bara se ditt användarnamn och beloppet, aldrig din e-postadress, så du kan alltid donera anonymt, om inte ditt användarnamn går att identifiera. MediaLike använder din e-postadress bara för att kontakta dig om något problem skulle uppstå med ditt konto eller om villkor eller funktioner ändras. Vi säljer eller avslöjar aldrig e-postadressen för utomstående. MediaLike är reklamfritt!

Genomför sedan donationen genom att åter på artikelsidan, klicka på en MediaLike-länk eller en MediaLike-knapp och sedan på den gröna bekräftaknappen på den nya sida (Bekräftasidan) som visas direkt. Därefter kommer du automatiskt tillbaka till artikeln via en enkel Tack-sida som visas en mycket kort stund och donationen är genomförd.

Om du vill kontrollera att allt fungerat korrekt så kan du klicka på valfri MediaLike-länk eller -knapp igen och du kommer då åter till Bekräftasidan, där du kan se att behållningen minskat med det belopp du just donerade. Därefter kan du antingen välja att gå tillbaka till artikeln utan att donera en gång till, genom att klicka på länken "Åter till artikel" eller krysset högst uppe till höger på den mörka bakgrunden eller bakåtknappen på webbläsaren. Du kan också klicka på ditt användarnamn i sidhuvudet och komma till MinSida där du kan se donationen i Transaktionslistan. Klicka sedan på "Återlänken" eller krysset eller webbläsarens bakåtknapp och du kommer tillbaka till artikeln.

Du ska normalt aldrig klicka på "Logga ut från denna enhet" (finns på "MinSida") för då tar du bort identifieringen av din enhet och du måste logga in igen nästa gång du vill donera. Logga ut ska du i princip bara göra om du vet att någon annan, som inte får använda ditt donationskonto, kommer att använda just den enhet som du loggade in på. Det kan t.ex. vara en publik dator på ett bibliotek eller en dator på jobbet som används även av andra.

Alla efterföljande donationer från den enhet som du loggade in på, kan du alltså nu göra med bara 2 klick: Det första klicket på en MediaLike-länk eller -knapp eller på någon av beloppen i MediaLike-knappen och det andra på den gröna, rektangulära "Bekräftaknappen" på Bekräftasidan. Om du har flera enheter (dator, läsplatta eller mobil) så kan du donera från alla som du loggat in på, eftersom det är inloggningsproceduren som identifierar din enhet och därmed dig som användare av enheten. Donationssystemet använder inte cookies (kakor) utan "local store", vilket gör att du kan ta bort kakor utan att bli utloggad på enheten. Egentligen är det din webbläsare vi identifierar, så att om du använder flera olika webbläsare på samma enhet så måste du logga in en gång på alla för att kunna donera från vilken som helst av dem.
Du kan bara ha ett MediaLike-konto kopplat till varje webbläsare, så att om du också är mottagare, måste du logga ut som donator innan du loggar in som mottagare. Efter att du som mottagare kontrollerat ditt konto, måste du logga ut och sedan logga in som donator om du vill kunna donera från den webbläsaren. Ett tips är att använda olika webbläsare som mottagare och som donator. Då kan inloggningarna ligga permanent.

De senaste genomförda transaktionerna visas på MinSida som du alltså kommer till genom att klicka på användarnamnet i Bekräftasidans huvud. Den har dessutom knappar för att ändra donationsbeloppet, om man så vill (se ovan), och en "Fyll på"-knapp och visar också behållningen på donationskontot före donationen samt till vem man donerar. Man kan alltid gå tillbaka till artikeln genom att klicka på "Återlänken" eller Krysset som finns uppe till höger på den mörka omgivande ytan om de visas eller webbläsarens bakåtknapp (bakåtpil), om man t.ex. ångrar sig och inte vill göra donationen.

Donationer kan göras även om beloppet på kontot är otillräckligt. Sådana donationer får status "Väntande" (röd statusmarkering i transaktionslistan) tills det finns tillräcklig behållning på kontot, då de genomförs automatiskt och levereras till avsedd mottagare. Denna möjlighet gör att man kan använda vanliga gireringar (med den angivna och individuella OCR-koden) för att fylla på sitt konto och ändå fortsätta att donera även om behållningen tillfälligt inte är tillräcklig för donationen. (Upp till 20 donationer tills gireringen genomförts och MediaLike fått meddelande från banken.) När bankgirots meddelande registrerats av MediaLike.se (kan ta upp till flera dagar) och donationskontot fyllts på så ändras aktuella donationers status från "Väntande" (röd) till "Genomförd" (grön) och donationsbeloppen flyttas till respektive mottagare.

Listan över samtliga av användaren gjorda donationer kan, om användaren så önskar, laddas ner som en csv-fil och bearbetas i Excel eller motsvarande program.

Donatorer kan registrera sig själva. Vem som helst, som har en fungerande e-postadress, får bli Donator och betala in pengar till sitt donationskonto. Beloppet som betalas måste vara minst 100 kr och gärna mer. Inbetalda pengar kan bara användas till donationer med MediaLike och kan inte återbetalas. Om användaren avslutar sitt konto och det finns pengar kvar på donationskontot så tillfaller den behållningen MediaLike och därmed ägaren Net Media Systems MD AB. Donatorer som inte använt sitt konto på över ett år får automatiskt ett e-postmeddelande med en påminnelse och om kontot efter ytterligare ett halvt år inte använts, kommer kontot att raderas och eventuellt kvarstående behållning tillfaller MediaLike (Net Media Systems MD AB)

Mottagare (dvs de som vill ha en donationslänk eller en Donationsknapp) måste anmäla sig till Net Media Systems MD AB som driver MediaLike för att teckna avtal och registreras manuellt av administratör och får då tillgång till donationslänk, knappbild eller avancerad Donationsknapp efter att avtalet har tecknats.

Om något fel upstår eller ni har synpunkter på MediaLike så skicka mejl till torbjorn.johnson@dacc.se.

Nedan visas ett antal exempel på donationslänkar och knappar, som alla fungerar i produktionssystemet så man kan registrera sig och logga in på riktigt om man vill testa donationer med riktiga pengar. Registreringen och inloggningen och inbetalda pengar kan sedan användas för donationer på alla webbsidor med MediaLike-länk eller knapp. De donationer som görs på denna sida går alla till MediaLike.

1. Donationslänk i klartext med mottagarskapad rubrik ovanför länken:
Gilla på riktigt! Donera 1 kr med MediaLike
https://www.medialike.se/donera/index.html?r=c128b8a5-4616-4dd4-8897-b19...


2. Donationslänk som är kopplad till en mottagarskapad text som utgör länken:
Uppskattade du artikeln? Stöd författaren med en donation på 5 kr


3. Mycket liten donationsknapp med beloppsval och mottagarskapad text. Kräver att JavaScript tillåts på webbsidan.4. Liten donationsknapp med beloppsval och mottagarskapad text. Kräver att JavaScript tillåts på webbsidan.5. Medelstor donationsknapp med beloppsval och mottagarskapad text. Kräver att JavaScript tillåts på webbsidan.6. Stor donationsknapp med beloppsval och mottagarskapad text. Kräver att JavaScript tillåts på webbsidan.7. Bildlänk. Statisk bild som är kopplad till donationslänken som är samma som i 1.