Villkor och policy

MediaLinq villkor och policy

Gäller från 2020-10-28

Uppdaterad 2021-08-28

Allmänt

Ändamålet med föreningen MediaLinq är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra donationer och betalningar av små belopp (från 1 kr upp till 10 – 50 kr) till de som publicerar enskilda tjänster i form av text, bild eller video på nätet. Var och en som har en fungerande e-postadress kan bli betalande och donerande medlem genom att fylla i ett enkelt webbformulär.

Mottagare av betalningar kan endast bli medlem genom ansökan hos Net Media Systems MD AB. Godkända mottagare får då tillgång till en för mottagaren unik knapp eller länk som ska placeras på mottagarens webbsidor där mottagaren önskar donationer.

Genom att registrera sig och bli medlem i MediaLinq godkänner man också dessa villkor för användandet av MediaLinq samt accepterar att MediaLinq och dess huvudman Net Media Systems MD AB med underleverantörer lagrar information om transaktioner och de personliga data som anges vid registreringen (Fritt valt användarnamn och e-postadress). Dessutom lagras referensnummer för inbetalningar via Swish och Bankgirot, men inga persondata . Genom att bli medlem i MediaLinq accepterar man att MediaLinq lagrar en krypterad identifiering av medlemmen (donatorn) i den webbläsare som medlemmen använder för att logga in i MediaLinq. Identifieringen lagras inte som kaka (cookie), varför spärr av kakor eller borttagande av kakor inte påverkar MediaLinqs funktioner. Ingen lagrad information lämnas ut till tredje part, e-postadressen används bara för identifiering och för eventuella kontakter med betalande medlemmar.

Donerande medlemmar kan vara anonyma gentemot mottagare om medlemmen vid registreringen anger ett optionellt användarnamn. Då får mottagarna bara får information om användarnamn, annars ser mottagaren donatorns e-postadress. Dessutom får mottagaren uppgift om betalat belopp samt tidpunkt och i de flesta fall vilken artikel som donationen avsett. För mottagare av prenumerationer och andra köp visas alltid betalarens e-postadress eftersom sådana mottagare har ett behov av att känna till sina prenumeranter/köpare.

Genomförda donationer och betalningar kan inte ångras eller tas tillbaka.

MediaLinq är reklamfritt. Genom att registrera ett användarnamn och en fungerande e-postadress blir man medlem och erhåller ett personligt konto i MediaLinq. Kontot kan fyllas med pengar via Swish och bankgiro. Behållningen på det kontot kan sedan användas i sin helhet för mikrobetalningar/mikrodonationer till mottagande medlemmar i MediaLinq, vilka alla har minst en donations- eller betalknapp/-länk på sin webbsajt. Kontot i MediaLinq kan endast användas för betalningar till anslutna mottagare och betalning kan endast ske genom att klicka på MediaLinqs gröna betalknapp (donationsknapp/prenumerationsknapp) eller speciella betallänk (donationslänk).

Eventuell behållning på donations/betal-kontot kan inte tas ut för användning på annat sätt. MediaLinq hanterar bara svenska kronor. Kontots storlek är begränsad till 2000 kr. Betalande medlemmar kan själva via sin profilsida (MinSida) fylla på sitt konto via Swish eller bankgiro, se sin aktuella kontoställning, se och ladda ner en lista över sina transaktioner, byta lösenord och avsluta sitt konto och medlemskap. Eventuell kvarstående behållning på kontot vid avslutande av medlemskap återbetalas inte utan tillfaller MediaLinq.

Mottagare som önskar avsluta sitt medlemskap kontaktar Net Media Systems MD AB.

MediaLinq möjliggör att man betalar/donerar med endast två klick och en donation tar cirka 5 sekunder i normalfallet. Detta kan ske genom att MediaLinq i samband med att betalande medlem loggar in med sitt användarnamn och sitt lösenord märker medlemmens webbläsare så att den kan identifieras som tillhörig medlemmen varje gång som medlemmen klickar på en knapp eller länk från MediaLinq. MediaLinq använder inte kakor (cookies) utan identifieringen sker på annat sätt, som är permanent tills medlemmen klickar på länken ”Logga ut från denna enhet” som återfinns på vissa av MediaLinqs sidor. MediaLinqs identifiering fungerar alltså även om man inte tillåter kakor eller raderar kakor. MediaLinq tillåter att man har flera olika webbläsare i flera olika typer av enheter och att man kan vara inloggad i samtliga. Registrering behöver ske bara en gång i livet och inloggning bara en gång per webbläsare och enhet. Sedan kan alla betalningar och donationer via MediaLinq göras med bara två klick.

Det är helt kostnadsfritt att bli medlem (Donator/Betalare eller Mottagare) i MediaLinq. Mottagare betalar en låg procentavgift på de mottagna beloppen som normalt betalas ut månadsvis om de överstiger 1000 kr. Donationer är momsfria (Donatorer via MediaLinq drabbas alltså inte av att moms läggs på donationsbeloppet, vilket förekommer i andra donationssystem.) medan betalningar inkluderar aktuell momssats. Enligt svensk skattelagstiftning är donationer till regelbundna bloggare, som är privatpersoner, skattepliktiga som inkomst, även om gåvorna är frivilliga. Vi rekommenderar därför alla mottagare att ha ett företag (Enskild firma eller aktiebolag) som juridisk mottagare, då inkomna donationer enkelt och utan skattekonsekvenser då kan användas för omkostnader i firman (Exempelvis kostnader för att driva bloggen tekniskt och resor som motiveras av bloggverksamheten.)

Viktigt

Metoden förutsätter att de enheter som används är privata! Om enheten är publik (dator på bibliotek eller gemensam dator på arbetsplatsen) eller på annat sätt kan användas av andra än den betalande medlemmen, måste man logga ut (Klicka på länken ”Logga ut från denna enhet” som återfinns på vissa av MediaLinqs sidor.) när man lämnar datorn, annars kan nästa användare göra betalningar via medlemmens konto i MediaLinq.

Övrigt

Kontoinnehavare som inte använt sitt konto på mer än ett år kommer att få en påminnelse via mejl och om kontot fortfarande efter ett halvår är orört, kommer det att raderas och eventuell kvarstående behållning tillfaller då MediaLinq.