Villkor och policy

MediaLike villkor och policy

Gäller från 2020-10-28

Allmänt

Ändamålet med föreningen MediaLike är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra donationer och betalningar av små belopp (från 1 kr upp till 10 – 20 kr) till de som publicerar enskilda tjänster i form av text, bild eller video på nätet.

Var och en som har en fungerande e-postadress kan bli betalande och donerande medlem genom att fylla i ett webbformulär. Mottagare av betalningar kan endast bli medlem genom ansökan hos Net Media Systems MD AB. Godkända mttagare får då tillgång till en för mottagaren unik knapp eller länk som ska placeras på mottagarens webbsidor där mottagaren önskar donationer

Genom att registrera sig och bli medlem i MediaLike godkänner man också dessa villkor för användandet av MediaLike samt accepterar att MediaLike och dess huvudman Net Media Systems MD AB med underleverantörer lagrar information om transaktioner och de personliga data som anges vid registreringen (Fritt valt användarnamn och e-postadress). Dessutom lagras referensnummer för inbetalningar via Swish och Bankgirot, men inga persondata .

Genom att bli medlem i MediaLike accepterar man att MediaLike lagrar en krypterad identifiering av medlemmen (donatorn) i den webbläsare som medlemmen använder för att logga in i MediaLike. Identifieringen lagras inte som kaka (cookie), varför spärr av kakor eller borttagande av kakor inte påverkar MediaLikes funktioner.

Ingen lagrad information lämnas ut till tredje part, e-postadressen används bara för identifiering och för eventuella kontakter med betalande medlemmar.

Betalande medlemmar kan vara anonyma gentemot mottagare då mottagarna bara får information om användarnamn, som är fritt valt, och betalat belopp samt tidpunkt och i de flesta fall vilken artikel som betalningen/donationen avsett. Betalares/donatorers E-postadress visas aldrig för mottagare av betalningar.

MediaLike är reklamfritt.

Genom att registrera ett användarnamn och en fungerande e-postadress blir man medlem och erhåller ett personligt konto i MediaLike. Kontot kan fyllas med pengar via Swish och bankgiro. Behållningen på det kontot kan sedan användas i sin helhet för mikrobetalningar/mikrodonationer till mottagande medlemmar i MediaLike, vilka alla har minst en donations- eller betalknapp/-länk på sin webbsajt.

Kontot i MediaLike kan endast användas för betalningar till anslutna mottagare och betalning kan endast ske genom att klicka på MediaLikes gröna betalknapp (donationsknapp) eller speciella betallänk (donationslänk). Eventuell behållning på kontot kan inte tas ut för användning på annat sätt.
MediaLike hanterar bara svenska kronor.
Kontots storlek är begränsad till 2000 kr.

Betalande medlemmar kan själva via sin profilsida (MinSida) fylla på sitt konto via Swish eller bankgiro, se sin aktuella kontoställning, se och ladda ner en lista över sina transaktioner, byta lösenord och avsluta sitt konto och medlemskap. Eventuell kvarstående behållning på kontot vid avslutande av medlemskap återbetalas inte utan tillfaller MediaLike.

Mottagare som önskar avsluta sitt medlemskap kontaktar Net Media Systems MD AB.

MediaLike möjliggör att man betalar/donerar med endast två klick och en donation tar cirka 3 sekunder i normalfallet. Detta kan ske genom att MediaLike i samband med att betalande medlem loggar in med sitt användarnamn och sitt lösenord märker medlemmens webbläsare så att den kan identifieras som tillhörig medlemmen varje gång som medlemmen klickar på en knapp eller länk från MediaLike. MediaLike använder inte kakor (cookies) utan identifieringen sker på annat sätt, som är permanent tills medlemmen klickar på länken ”Logga ut från denna enhet” som återfinns på vissa av MediaLikes sidor. MediaLikes identifiering fungerar alltså även om man inte tillåter kakor eller raderar kakor. MediaLike tillåter att man har flera olika webbläsare i flera olika typer av enheter och att man kan vara inloggad i samtliga.

Registrering behöver ske bara en gång i livet och inloggning bara en gång per webbläsare och enhet. Sedan kan alla betalningar och donationer göras med bara två klick.

Viktigt

Metoden förutsätter att de enheter som används är privata! Om enheten är publik (dator på bibliotek eller gemensam dator på arbetsplatsen) eller på annat sätt kan användas av andra än den betalande medlemmen, måste man logga ut när man lämnar datorn, annars kan nästa användare göra betalningar via medlemmens konto i MediaLike.

Övrigt

Kontoinnehavare som inte använt sitt konto på mer än ett år kommer att få en påminnelse via mejl och om kontot fortfarande efter ett halvår är orört, kommer det att raderas och eventuell kvarstående behållning tillfaller då MediaLike.