WordPress och JavaScript

Beskrivning av hur WordPress hanterar JavaScript i olika versioner (Plans)

MediaLike erbjuder 3 typer av donationsknappar/-länkar med olika egenskaper. De enklaste är (1) ren länk med attribut och (2) statisk knappbild kopplad till samma länk som (1). Dessa innebär vissa begränsningar i funktionalitet. Dels motsvarar länken/bilden bara ett primärt donationsbelopp och dels registreras inte alltid (webbläsar- och webbserverberoende) den kompletta artikeladressen.
För full funktionalitet; val av 3 primära donationsbelopp och komplett artikeladress, krävs den dynamiska knappen (typ 3) som använder JavaScript. Tyvärr tillåter inte alla bloggplattformar användning av JavaScript av säkerhetsskäl beroende på hur de är konfigurerade. Därför erbjuder MediaLike också typerna (1) och (2) som kan användas när JavaScript är spärrat.

De billigaste versionerna av WordPress (wordpress.com) (Free, Personal och Premium) tillåter inte JavaScript, som framgår av nedanstående beskrivning.

Här förklaras närmare hur WP hanterar JavaScript: https://wordpress.com/support/code/#javascript
Utdrag ur texten:
JavaScript
• JavaScript may be used with sites on our Business plan with plugins installed.
• For security reasons, sites on the Premium Plan and below are not allowed to post JavaScript.
• This is because JavaScript can be used for malicious purposes. As an example, JavaScript has taken sites such as MySpace.com and LiveJournal offline in the past.
• The security of all WordPress.com sites is a top priority for us, and until we can guarantee scripting languages will not be harmful, they will not be permitted.
JavaScript from trusted partners, such as YouTube and Google Video, is converted into a WordPress shortcode when a post is saved.

För att kunna använda JavaScript krävs alltså att man har Business Plan som kostar 250 SEK per månad. Alternativt kan även Commercial Plan som kostar 450 SEK per månad användas. Förklaringen är att de billigare varianterna av WP körs i gemensamma miljöer och delar kod, vilket ger lägre driftkostnad, men medför att bloggarna kan skada varandra med skadlig kod. Enklaste sättet att skydda bloggarna är då att förbjuda JavaScript.

JavaScript är emellertid en förutsättning för att kunna använda MediaLikes mest avancerade typ av knapp, som dels visar 3 alternativa donationsbelopp och dels garanterar att den kompletta länken till artikeln fångas upp av MediaLike, d.v.s. länken inklusive det som står efter snedstrecket (/) i länkadressen, vilket vanligen är artikelrubriken i klartext.
Att inte mer än ett rekommenderat donationsbelopp ingår i knappen kompenseras av att man på bekräftelsesidan kan öka beloppet med ett ytterligare klick.
Däremot, att inte hela länken kan fångas upp av MediaLike medför dels att donerade belopp inte alltid kan hänföras till rätt artikel, men alltid rätt sajt. så att donationsstatistiken blir något begränsad, och dels att man efter donationen inte alltid automatiskt kommer tillbaka till just den artikel som donationen avsåg utan till sajtens hemsida.
Därför rekommenderar MediaLike att den JavaScript-baserade knappen alltid används.

För de sajter där plattformen (Free, Personal och Premium hos Wordpress.com och liknande plattformar) inte tillåter JavaScript tillhandahåller MediaLike därför den enklare länkvarianten, dvs typerna (1.) och (2.).