MediaLinq - ett unikt enkelt donationssystem

Fria media är underfinansierade och behöver ditt stöd

Väldigt få får betalt på rimlig nivå i förhållande till den tid och kostnad som de lägger ner. Prenumeration spärrar ut läsare som inte är beredda att betala 50-100 kr per månad. Om alla läsare donerade även ett mindre belopp skulle prenumerationer inte behövas och spridningen av budskapen bli större. Om du donerar hjälper du att sprida nyheter, fakta och åsikter som inte kommer fram i etablerade media.

MediaLinq – är enkelt att använda

MediaLinq är inte som andra donationssystem som bara förmedlar pengar till mottagaren och dessutom kräver inloggning och identifiering för varje donation! Du kan vara anonym om du så vill.

Donera med två klick och Gilla på riktigt

Med MediaLinq behövs ingen inloggning utan du kan donera med två klick. På 5 sekunder visar du din uppskattning av en specifik artikel. Unikt är att varje donation automatiskt associeras med artikeln som har MediaLinq-knappen. Gilla på riktigt d.v.s. belöna bra artiklar med en peng!

Effektiva mikrodonationer

MediaLinq är ett mikrobetalsystem så det är ingen skillnad för mottagaren om du gör 1 donation på 100 kr eller 100 på 1 kr. Därför kan du fördela dina donationer på olika artiklar med olika belopp utan att mottagaren förlorar pengar genom bankavgifter. I andra system kostar varje donation upp till 3 kr eller mer i avgifter och/eller det är alltid mer komplicerat för dig med inloggningar och BankID.

Månadsgivare

Du kan också bli månadsgivare med MediaLinq. Det är bara att markera en ruta samtidigt som du bekräftar din donation med ett klick. Sedan förs varje månad det belopp du angivit över till mottagaren om du har tillräcklig behållning på ditt MediaLinq-konto. Du får alltid en e-postavisering några dagar före månadsöverföringen, så du kan fylla på ditt konto vid behov. Om behållningen är otillräcklig kommer månadsöverföringen inte att utföras.

Du får en mjuk start med kredit när du börjar donera med MediaLinq

Nya användare av MediaLinq får alltid kredit på sina donationer upp till ett visst antal. Krediten innebär att MediaLinq sparar din donation tills du fyllt på ditt konto med tillräcklig mycket pengar. Först därefter förs den över till mottagaren. Därför behöver du inte fylla på ditt konto omedelbart när du blir medlem i MediaLinq utan kan vänta till lägligt tillfälle.

Enkel påfyllning när det passar

Påfyllning av ditt MediaLinq-konto kan göras med Swish (direkt) eller med Bankgiro (tar några dagar). Genom kreditfunktionen kan du donera som vanligt även om ditt konto är noll.

MediaLinq kräver dig aldrig på några utestående kreditdonationer utan du bestämmer om och när du vill att mottagaren ska få sina pengar genom att du fyller på ditt MediaLinq-konto.

Donera till många från samma konto

MediaLinq kan användas hos alla publicister som visar den gröna MediaLinq-knappen eller någon MediaLinq-länk som alternativ till knappen (Videosajter, Facebook, poddar). Stöd dina favoriter!