Välkommen till Net Media Systems MD AB (NMS)

Net Media Systems MD AB utvecklar, driver och säljer system och tjänster för nätmedia d.v.s. media som använder internet för sin distribution.

Nyhet

Välkommen att upptäcka möjligheterna hos det unika mikrodonationssystemet - MediaLike. Man sätter in en mindre klumpsumma, exempelvis 100 kr, på ett donationskonto och sedan kan man börja gilla texter, artiklar, poddar och videos med en slant, exempelvis 5 kr, överallt där MediaLike-knappen finns. Börja med att gilla den här texten.

Behöver du hjälp? Klicka här!

Här följer nu en riktig artikelsamling som förtjänar att läsas och som också förtjänar att få en slant som kommer att gå till utvecklingen av stöd till Nya Media.

Att bli gammal
Borgerliga ideal
Nattparkeringar
Stockholms höga bostadspriser
Befolkningsexplosionen

Att bli gammal

är att komma i kontakt med sjukvården. Då lär man sig snabbt att man har hamnat i Europas längsta vårdkö. Detta är vad politikerna i första hand har att erbjuda dig när krämporna kommer;

  • Vg tag en könummerlapp.

Oro är det första som köerna skapar, oro över vad som ska hända med kroppen medan man väntar på sin tur. Som nummer två i besvär men ack så mycket jobbigare för de som drabbas, kommer smärtan som kroppen får utstå medan dess ägare väntar på sin tur i vårdkön.

Borgerliga ideal

Den stora skadan är att de borgerliga idealen försvann -68.

På nätet har jag ofta i kommentarsfälten ”tjatat om” att orsakerna till dagens problem med svag ekonomisk utveckling, grov brottslighet, vård, skola och omsorg synonyma med köer går att koppla till att de borgerliga idealen eller dygderna inte längre gäller på samma sätt som tidigare. I den här artikeln preciserar jag de borgerliga idealen.

Många av idealen försvann alltså med 1968 års studentrevolt – och då försvann också en världsunik effektivitet grundad på de borgerliga dygderna.

Nattparkeringar

FÖRENINGEN FÖR MEDBORGARPERSPEKTIV: Varför låter Stockholms bilägare sig trakasseras av Trafikkontoret?

Som bekant påstod Anna Kinberg Batra i sin ungdom att stockholmarna är smartare än lantisarna. Den här granskningen visar - för den som inte tidigare var övertygad - att hon hade fel. I snart 40 år har nämligen Stockholms bilägare underordnat sig en dåligt motiverad trafikregel om parkeringsförbud för att service eventuellt ska utföras.

Stockholms höga bostadspriser

FÖRENINGEN FÖR MEDBORGARPERSPEKTIV: Stockholms markaffärer - så höjer kommunen dina boendekostnader.

Under tjugo år drar Stockholms stad in 50 miljarder på försäljning av mark till fastighetsbranschen. Det är pengar som lägger ytterligare sten på de boendes redan höga skuldbörda – och gör det svårare för ungdomar att skaffa en första bostad.

Befolkningsexplosionen

Befolkningsexplosionen måste stoppas. Folkförflyttningar kan inte vara lösningen.

Subscribe to netmediasystems.se RSS