Välkommen till Net Media Systems MD AB (NMS)

Net Media Systems MD AB utvecklar, driver och säljer system och tjänster för nätmedia d.v.s. media som använder internet för sin distribution.

Huvudprodukten är MediaLike som kan liknas vid en sammanslutning av personer som vill stödja nya och etablerade media ekonomiskt genom mikrodonationer och köp av enstaka artiklar via ett unikt enkelt användargränssnitt.

Subscribe to netmediasystems.se RSS