Detta är MediaLinq

MediaLinq är ett mikrobetalsystem för medlemmar som har ett konto hos MediaLinq. Medlemmen sätter in pengar på kontot som en klumpsumma (Förbetalning som ett kontantkort eller en reskassa) via Swish eller bankgiro. Från kontot kan sedan donationer och betalningar göras av belopp från en krona och uppåt med bara två klick utan bankavgift till mottagare som har MediaLinq-knappen eller MediaLinq-Länken. Donationen/betalningen förs omedelbart över till Mottagarens MediaLinq-konto där den ackumuleras. Vid utbetalning från Mottagarens konto, betalar Mottagaren en låg procentavgift på totalbeloppet. Därför är hundra donationer på 1 kr lika mycket värda som en donation på 100 kr för Mottagaren.

Att bli betalande medlem i MediaLinq är gratis och görs via Internet första gången man klickar på en MediaLinq-knapp eller Länk. Enda kravet för medlemskap är att man har en fungerande e-postadress och att man bekräftar den inom 1 timme. Sedan kan man börja donera eller betala på 5 sekunder med bara två klick. Om mottagaren tillåter ges tillgång till artikeln omedelbart, medan betalningen kan ske senare och utförs automatiskt när betalaren sätter in pengar på sitt Mediakonto hos MediaLinq.  

För donationer och i många fall även för betalningar (bestäms av Mottagaren) finns alltså en kreditfunktion som gör att transaktionen läggs väntande tills kontot fyllts på med tillräckligt belopp, varefter transaktionen utförs automatiskt. Därigenom kan inbetalning ske när det passar. Den görs med Swish (saldot visas direkt) eller bankgiro (Det kan ta några dagar innan saldot visas).

Knappen eller länken är vanligen placerad direkt efter artikeln så läsaren snabbt kan avgöra om den var värd en "mikro"-donation. Det finns även en "Läs mer"-knapp med inbyggd donationsfunktion. Se knapparna som gilla-knappar med belöningsfunktion (Gilla på riktigt!). Donatorn betalar aldrig mer än donationsbeloppet då äkta donationer är momsfria och det är ingen transaktionsavgift. Det finns 6 typer av länkar och knappar, vilka alla har samma enkla donationsfunktion, men kan ha olika texter och föreslagna belopp samt olika storlekar. Dessutom finns betalknappar för prenumerationer och artikelköp eller andra typer av inköp, samt specialknappar för specifika ändamål.

En beskrivning av prenumeration och köp av enstaka artiklar finns här.

 

 1. Den enklaste är en ren länk (https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b............) som visas i klartext.

 2. Den andra typen är att man associerat en text eller en egen bild till länken för att förklara funktionen.

 3. Den tredje typen är en grön knapp som är en bild med text associerad till samma typ av länk som i fallen 1 och 2.

   


 4. Den fjärde typen är en "Gilla-tumme-upp" med texten "Gilla på riktigt". Denna knapp finns i flera varianter. 

   

  Doneraknapp med tumme och text

   


 5.  
 6. Den femte typen är en "Läs mer"-knapp som också innehåller en donationsfunktion.

   

  Detta är dold text d.v.s. den text som följer efter "Läs mer"-knappen och döljes tills man tryckt på knappen. Tryck en gång till på knappen och denna text döljes på nytt. Knappens texter kan lätt ändras av publicisten.


 7. Den sjätte typen är en mer avancerad knapp med fri text i två rader och 3 olika förslag till donationsbelopp. Den finns i olika storlekar, samt en variant med 3 textrader och ett belopp. Liknar knapp 3 ovan.

   

Knapparna 5 och 6 kräver att artikelservern tillåter Javascript.

För specialknappar gäller regler som beror på tillämpningen.

Testa själv att donera genom att använda länk-/knappexemplen ovan.

Kontakta Net MediaSystems för mer information och för att bli mottagande medlem.

Vill du veta vilka som är mottagare av donationer och betalningar via MediaLinq så klicka här.

MediaLinq har en egen hemsida (under uppdatering med de senaste funktionerna).

Nedan följer 3 av våra infoblad om MediaLinq.  De kan vid behov laddas ner.