Att bli gammal

är att komma i kontakt med sjukvården. Då lär man sig snabbt att man har hamnat i Europas längsta vårdkö. Detta är vad politikerna i första hand har att erbjuda dig när krämporna kommer;

  • Vg tag en könummerlapp.

Oro är det första som köerna skapar, oro över vad som ska hända med kroppen medan man väntar på sin tur. Som nummer två i besvär men ack så mycket jobbigare för de som drabbas, kommer smärtan som kroppen får utstå medan dess ägare väntar på sin tur i vårdkön. Man kommer också att erfara att få behandling är liktydigt att tjata sig till en sådan. Ofta handlar det att komma vidare från vårdcentral till specialister, att runda vårdcentralen. Är man då riktigt gammal och ofärdig är det lätt att man ger upp matchen för att dö i förtid. Lägg därtill minst med sängplatser på sjukhusen jämfört med övriga Europa och det är en sjusärdeles sjukvårdscocktail som politikerna totat ihop. Operation och sedan direkt hem med smärta och oro över komplikationer är det som väntar många efter ett ingrepp. Det kan gälla höftledsoperationer på 80-åriga svaga patienter eller tumöroperationer i urinblåsa som dygnet efter operation och hemtransport leder till fyra besök på akuten, repeterar; fyra besök på akuten efter operation och hemtransport. En säng på sjukhuset hade onekligen varit på sin plats. Pricken över i:et så att säga blir de väldigt få platser för äldre som finns för att kunna bo tryggt på äldreboende. Där har antalet platser minskat rejält under åren med följd att de som bor där är så illa däran, ofta mentalt, att andra äldre sköra skyr att behöva vara där utan väljer otryggt boende hemma. Nä, politikerna har haft blicken på annat; att uppfattas som den humanitära stormakten uti i stora vida världen. Då måste man uppenbarligen trimma kostnaderna hemmavid. På detta och för detta har de flesta röstat när de nu kvider i köerna och oroar sig för sin hälsa. Som man röstar får man ligga. Men de andra då, de som inte har röstat på detta? Åke Thunström, Ordförande för Föreningen för Medborgarperspektiv.