Snabba klimatfakta

Inlagt av Torbjörn Johnson tors, 12/08/2022 - 20:58

Faktablad som är bra att ha vid diskussioner

Faktabladet kan laddas ner som pdf här.

 

 1. Jordens klimat var fram till för 150 år sedan kallare än det varit de senaste 10.000 åren.
 2. Under flera hundra år av kallt klimat präglades människors liv av upprepad missväxt och svält.
 3. Sedan dess har jordens medeltemperatur har stigit drygt en grad.
 4. Koldioxidhalten har ökat från låga 0,03% till 0,04% sedan 1950. (Vid 0,02% avstannar livet).
 5. De senaste 30 åren har temperaturen stigit med 0,3 grader C, mest på 90-talet, men ökningen har under de senaste 20 åren nästan avstannat. (Trots ökad koldioxidhalt!) De klimatmodeller som förutspår temperaturökning p.g.a. mer koldioxid kan inte verifieras med hjälp av historiska data.
 6. 90-talets ökning kom efter en kallperiod på 70-talet då man skrämde med en ny nära istid.
 7. Denna långsamma klimatförändring har varit gynnsam för livet på jorden.
 8. Kraftigt ökad växtlighet som delvis kompenserat för den negativa miljöpåverkan som orsakas av regnskogsskövling, industrijordbrukets monokulturer och giftspridning.
 9. Flertalet av jordens öknar har börjat krympa i gränsområden och öppnar upp för ny odlingsmark.
 10. Högre halter av koldioxid gör att växter behöver mindre vatten (mindre öppna klyvöppningar).
 11. Jordens spannmålsproduktion har slagit en lång rad skörderekord. (5 ggr mer idag än 1930.)
 12. Att missväxt skulle vara en orsak bakom massmigrationen är en lögn. Lokal missväxt är vanligen beroende på lokala krig eller naturliga vädervariationer.
 13. Talet om fler extrema väderhändelser är också en lögn. Vädret på jorden har lugnat ner sig betydligt sedan början av 90-talet. Från kostnader på 0,27% till 0,17% av världens bruttonationalprodukt per år från 1990 till 2018. Att människor bosätter sig olämpligt är inte klimatets fel.
 14. Havsnivån har ökat ett par millimeter per år de senaste hundra åren men ökningen har avstannat de senaste 10 åren. Ca 50% av ökningen kan tillskrivas temperaturökningen som gjort vattnets volym större. Övrigt kan vara smältande is från Grönland och Antarktis men även mätfel!
 15. Det är svårt att mäta havsnivån då den varierar över jorden och på vissa håll t.o.m. sjunkit enligt satellitmätningar. Jordens rotation och månens inverkan (Ebb och flod) påverkar havsnivån.
 16. Arktis och stora delar av Västantarktis påverkar inte havsnivån, då de redan flyter på vattnet.
 17. Både Grönlands och Antarktis ismassa växer just nu då det snöar mycket och då pressas mer is ut (is flyter långsamt) och bildar isberg. Snö är avdunstat havsvatten! Rundgång!
 18. Inga korallöar har hittills blivit översvämmade. En del har faktiskt blivit större, vilket beror på att korallerna ökat! Ingen koralldöd generellt, men ibland lokalt av annat än klimatskäl.
 19. Klimatet påverkas mest av solen och av den kosmiska strålningen, som påverkar molnbildningen som i sin tur är avgörande för temperaturen. Vattenånga betyder mer än koldioxid.
 20. Klimat är förändringar över 30-årsperioder. Allt kortare är väder som alltid varierar!


Sammanställt av Torbjörn Johnson 2019-06-12


Efter artikeln kan följa information som ligger utanför betalväggen.