ÅR 2020 BETALADE SVENSKEN TOTALT 73,2% SKATT I GENOMSNITT !!

Inlagt av Torbjörn Johnson tors, 12/08/2022 - 21:28

Helåret 2020 uppgick hushållens inkomster för arbete, kapital och övrigt till 2.869.154 miljoner kr. Fördelat på 5.064.658 sysselsatta (genomsnitt 2020) blir detta en genomsnittlig årsinkomst om 566.505 kr före avdrag för sociala avgifter.

De totala skatteintäkterna (marginalskatt, kommunalskatt, arbetsgivaravgift, moms, alkoholskatt, tobaksskatt, kapitalskatt, vägtrafikskatt, energi-/bränsleskatt, bensinskatt, dieselskatt, elskatt, lotteriskatt, avfallsskatt, TV-skatt, löneskatt, kupongskatt, fastighetsskatt, stämpelskatt, kemikalieskatt, flygskatt, plastpåseskatt, övriga punktskatter, osv, samtliga skatter) för staten uppgick till 2.101.500 miljoner kronor.

Antalet sysselsatta som betalade skatt uppgick för helåret 2020 till i genomsnitt 5.064.658 personer. Detta ger en genomsnittlig total skatt om 414.934 kr per skattebetalare. Detta blir en andel om 414.934 / 566.505 x 100% = 73,2% i total skatt per skattebetalare för genomsnittssvensken år 2020.

Konkret innebär detta att genomsnittssvensken arbetar för staten från måndag kl 08.00 till torsdag kl 14.17. Inte förrän från torsdag kl 14.17 till fredag kl 17.00 arbetar den svenske skattebetalaren åt sig själv, dvs bara 1,34 arbetsdagar i veckan (vid arbetstid kl 08.00-17.00 med lunch kl 12.00-13.00) !!

BNP uppgick 2020 till 4.910.000 miljoner kr. Totalt landade det svenska skattetrycket med S+Mp-regeringen därmed på (2.101.500 / 4.910.000) x 100% = 42,8%. Detta är HÖGRE än skattetrycket under Olof Palme 1976 då bl a "Pomperipossa-skatten" medförde att det totala skattetrycket uppgick till 42,6% av BNP !!

I en internationell jämförelse 2018 placerade sig Sverige i "Topp-fyra" av OECD- länderna med högst skattetryck om 43,9% av BNP. OECD-ländernas genomsnittliga skattetryck låg då på 34,2% av BNP !

S+Mp-regeringen menar nu att detta inte är tillräckligt, utan vill med JÖK-partiet C:s goda minne (??) höja denna – en av världens högsta - skattebörda ytterligare och har bl a återinfört höjd bensinskatt, dieselskatt, elenergiskatt, plastpåseskatt, höjd TV-skatt, m m.

Svenska folket undrar givetvis:

- HUR KAN DETTA VARA NÖDVÄNDIGT NÄR SVERIGE ”GÅR BRA” ENLIGT S+MP ??

- HUR KAN JÖK-PARTIET C FORTSÄTTA ATT STÖDJA S+MP-REGERINGEN I DENNA HETS AV SKATTEHÖJNINGAR..??

- HUR KAN DET SAKNAS SKATTEMEDEL TILL PENSIONER, FÖRSVAR OCH RÄTTSVÄSENDE NÄR SVENSKEN BETALAR MER SKATT ÄN NÅGONSIN I HISTORIEN...??

- NÄR KOMMER "VINSTEN" FRÅN DEN ÖVERDIMENSIONERADE INVANDRINGEN?
.
.
Källor:

Länk 1a. Hushållens inkomster efter transaktionspost 1980 k1 - 2021 k2. SCB statistikdatabas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NR__NR0103__NR...

Länk 1b. Hushållens inkomster i Sverige. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-i...

Länk 2. Statens skatteintäkter per skatt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skatteintakter-per-...

Länk 3. Punktskatter på konsumtion & produktion i Sverige. Ekonomifakta.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-och-produkt...

Länk 4. Kapitalinkomstskatt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-foretagande-och-kapita...

Länk 5a. Sveriges BNP 2020. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---Sverige/

Länk 5b. BNP - detaljerat 2020. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---detaljerat/

Länk 6. Skattetryck - internationellt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck-i-Sveri...

Länk 7. Skattetrycket i Sverige. Ekonomifakta.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-histo...

Länk 8. Skattetrycket per typ av skatt. Ekonomifakta.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-per-t...

Länk 9. Sysselsättning i Sverige. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsatt...

Länk 10. Statens budget 2020. https://www.regeringen.se/4ad5b1/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c03...

 

Donera till Medborgarperspektiv som driver Medborgarpolitik.nu. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Författare: 

Björn Olanders 2021-10-30