Nattparkeringar

FÖRENINGEN FÖR MEDBORGARPERSPEKTIV: Varför låter Stockholms bilägare sig trakasseras av Trafikkontoret?

Som bekant påstod Anna Kinberg Batra i sin ungdom att stockholmarna är smartare än lantisarna. Den här granskningen visar - för den som inte tidigare var övertygad - att hon hade fel. I snart 40 år har nämligen Stockholms bilägare underordnat sig en dåligt motiverad trafikregel om parkeringsförbud för att service eventuellt ska utföras. I Stockholm finns det ett nattparkeringsförbud (dagförbud förekommer också) från måndag till fredag för växelvis en femtedel av de flesta gatuparkeringsplatserna, som totalt är ca 77 000. Därigenom blir stockholmarens vanliga parkeringsgata avstängd en natt i veckan (se bild, måndag natt klockan 0 - 6 är det nattparkeringsförbud). Skälet är att Stockholms stads Trafikkontor – om behov finns – ska kunna utföra så kallat servicearbete den natten, såsom bortforsling av snö eller sand. För att få en uppfattning om hur berättigat parkeringsförbudet är, har vi frågat Trafikkontorets kundtjänst hur ofta det man utför servicearbete under natten. Vi fick då veta att det finns flera olika sorters serviceåtgärder som kan vara aktuella. Som exempel nämndes förutom bortforsling av snö och sand, gatustädning, byte av belysning, rensning av brunnar och gatuarbeten. Man svarade inte på vår fråga om hur ofta servicearbeten utfördes. Huruvida det beror på att den saken inte har undersökts, eller på att resultatet inte ansågs vara lämpligt för allmän spridning, tål att fundera på. Hur gör man då i andra städer? I exempelvis Karlstad råder parkeringsförbud varannan vecka i tvåtimmars intervaller fördelade mellan klockan 05 och klockan 12. (https://karlstad.se/Trafik-och-infrastruktur/Renhallning-och-snorojning/...). Göteborg, som på 1990-talet hade parkeringsregler liknande Karlstads, har efter klagomål från bilägarna genomfört försök att helt slopa parkeringsförbud i vissa områden. Förändringen analyserades noggrant och man fann bland annat att den ledde till en ökad kostnad för gaturenhållningen, men till en lägre kostnad för bilägarna – i form av färre parkeringsanmärkningar. Resultatet av det årslånga försöket blev att det tidigare allmänna parkeringsförbudet reducerades och anpassades till de olika områdenas speciella behov. Ändringen gynnade m.a.o. bilägarna monetärt men också praktiskt då fler parkeringsplatser blev tillgängliga då de inte längre var reserverade för servicetid. Det är här de (osmarta) stockholmarna kommer in. De måste ju med egna ögon, eller snarare öron, eftersom serviceinsatserna utförs på natten, ha kunnat notera att serviceinsatserna sällan sker. Varför har de inte agerat för en förändring? Har de, liksom vi, varit i kontakt med Trafikkontoret men mötts av ett sådant ointresse att de gett upp? En enkel åtgärd som skulle kunna förbättra situationen för stockholmarna vore om Trafikkontoret kunde upphäva parkeringsförbudet när det inte finns servicebehov. Det skulle kunna ske genom att Trafikkontoret via SMS meddelar huruvida servicearbete ska ske. Man har då på Trafikkontorets hemsida angett sin gatuadress och telefonnummer för att få denna service. Alternativt sätter Trafikkontoret ut skyltar som talar om för parkerare att gatan är stängd för parkering p.g.a servicearbete. Tiotusentals bilägare i Stockholm har alltså sedan 1980-talet varit tvungna att en gång i veckan hitta en ny, tillfällig plats för sin nattparkering även då staden inte har utfört servicearbete vilket Stockholmare nog kan hålla med om är normalfallet. Systemet med reserverade tider för servicearbeten och därmed sammanhängande parkeringsförbud har också medfört att en femtedel av Stockholms gatuparkeringskapacitet på 77 000 parkeringsplatser har stått outnyttjade för Stockholms parkerare p.g.a att servicearbete eventuellt ska utföras. Föreningen för Medborgarperspektiv vill lyfta fram fördjupande information om intressanta omständigheter, konstigheter, missförhållanden eller det som behöver omprövas i Sverige. Denna artikel är ett exempel på detta. Vi söker fler medlemmar för att kunna publicera fler tankeväckande artiklar. Välkommen att anmäla ditt intresse till ake.thunstrom@gmail.com.