Klimatfakta (Demo av artikelköp och prenumeration)

Inlagt av Torbjörn Johnson tors, 12/08/2022 - 14:49
Detta är en premiumartikel som kostar 1 kr att läsa och få ständig tillgång till. Att läsa alla premiumartiklar under 1 dag kostar 3 kr och under en vecka 10 kr.
Det finns nu,  inklusive denna, 4 st premiumartiklar bakom betalväggen i denna demo:
 
Beskrivning av prenumerationstjänsten (gratis, ej bakom betalväggen)
Snabba klimatfakta (betalvägg)
Yttrandefriheten och dess försvarare (betalvägg)
Svenskens skatt (betalvägg)
 
 

Temperaturekologiska regleringen av vår biosfär inbegriper ett stort antal vetenskapliga kompetensområden (discipliner). Inte bara meteorologi som många tycks tro utan också fysikalisk kemi, astrofysik, geologi mm.

Här nedan punktar jag upp tämligen enkla naturvetenskapligt grundade mekanismer som sammantagna förklarar de både lång- och kortsiktiga klimatvariationerna.

1. Oceanerna som temperaturregulator över tid: Med nuvarande CO2 -halt, med flera växthusgaser, i atmosfären tar det 400 år för solen att värma oceanerna 1 grad över nuläget.
2. Oceanerna som regulator av CO2-halten i atmosfären: CO2 löser sig vatten och bildar kolsyra som sedan i sin tur släpper ifrån sig CO2. Detta fenomen njuter vi av när vi dricker bubbelvatten. Kallt vatten löser CO2 bättre än varmt.
3. Vatten som står under tryck löser CO2 bättre än vatten som endast står under normalt atmosfärtryck 1000 millibar. För var elfte meter ner i havet stiger trycket med 1000 millibar. Detta pågår hela vägen ner. I Marianergraven 8000 m djup är trycket således enormt. Totalt sett innehåller oceanerna en gigantisk mängd CO2.
4. Kalkbildning: I vattnet står gasen CO2 i kemisk jämvikt med olika sorters karbonater, via marina skaldjur som mest består av karbonater, till sedimenterade skaldjur = kalksten. Denna kemiska jämvikt avlägsnar i oceanerna oerhörda mängder CO2 ur havet och därmed även ur atmosfären.
5. Djuphavsströmmarna är gigantiska och mycket långsamma. Det tar 500 år för de långsammaste havsströmmarna i djupet att omsätta sina halter av CO2 och komma i kemisk balans med atmosfärens CO2 halt.
6. Ständigt pågående vulkaniska utflöden i djuphaven, sk vents, tillför havet oerhörda mängder av olika näringsämnen. Däribland CO2.
7. Det är den värme solen genom årmiljarderna bidragit med som givit oss vår ekosfär och vår nuvarande civilisation. Det är just genom växthuseffekten som vår nuvarande ekosfär tillåtit den evolution som vi nu håller på att lära oss förstå ända bak tid den tid då vår jord bildades.
8. Klimatet har förvisso under geologiskt perspektiv varierat betydligt. Det är bland annat dessa variationer som drivit på evolutionen under devisen ”survival of the fittest”.
9. Vår ekosfär har trots vissa temperaturvariationer varit konstant livsvänlig ända sedan livets uppkomst för ca 4 miljarder år sedan.
10. Alla de temperaturvariationer ekosfären genomgått förklaras av en varierande balans mellan växthuseffektens styrka och solenstrålningens förmåga att tränga igenom molntäcket.
11. Huvuddelen av den kosmiska strålningen avleds av en kombination av jordens och solens magnetfält. När vi observerar färre och mindre solfläckar vet vi att solens magnetfält försvagas ökar instrålningen av kosmisk strålning.
12. Kraftig molnbildning kan uppstå på i princip två olika sätt: Dels vulkanutbrott el dylikt. Och dels ökad kosmisk strålning. Därmed finns det ett klart samband perioder av solfläcksminimum och köldperioder. Den senaste av dem var den så kallade lilla istiden.


Efter artikel kan följa information som ligger utanför betalväggen.